Bajet 2022

Berita Domestik
Untuk merancakkan lagi penglibatan pemain industri tempatan, geran padanan bernilai RM100 jtua akan…
Berita Domestik
Untuk itu, kerajaan bercadang untuk memberikan pengecualian sepenuhnya ke atas duti import, duti…
Berita Domestik
Selain daripada itu, bermula tahun depan, kerajaan bersetuju untuk menanggung sepenuhnya kos…
Berita Domestik
Ini bermakna, untuk kenderaan pemasangan tempatan (CKD) masih lagi boleh menikmati pengecualian…
Berita Domestik
Pemberian subsidi 50 peratus atau sehingga RM150 ini bakal memanfaatkan lebih 180,000 keluarga B40…